اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران: پیش به سوی یک انتخابات آزاد، دمکراتیک و عادلانه Print
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از تمامی دولتها و نهادهای اجتماعی مدافع حقوق بشر و از تمامی رسانه های جمعی درخواست می کند که با به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای ایجاد تغییر دمکراتیک و حکومت مردمی، ضمن محکوم کردن سرکوبی خشن و گسترده مردم ایران، انتخابات قلابی جمهوری اسلامی را محکوم کنند.
 
 
 

ارسال به فیس بووک