روز کارگر رزمنده و پیروز باد! Print
در این برنامه می شنوید:

 در این برنامه به گزارشهایی که رفیق لیلا جدیدی برای رادیو پیشگام تهیه کرده که شامل گفتگو با شماری از فعالان کارگری در ایران، کردستان عراق و نیز در تبعید می شود، گوش می کنیم. همچنین بخش کوتاهی از خاطرات زندان رسول بداقی و نیز گزارشی در باره سبد خانوار کارگری، بخشهای دیگر این گزارشها را تشکیل می دهد.

برنامه رادیو پیشگام به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر را با گفتگو با رفیق زینت میرهاشمی، سردبیر ماهنامه "نبردخلق" و مسوول بخش کارگری آن ادامه می دهیم.

آخرین بخش برنامه را پیام یک کارورز فرهنگی تشکیل می دهد. 

در فواصل برنامه، ترانه سرودهای گوناگون و نیز شعری از آرزو (ترنج) پخش خواهد شد.     

 

 ارسال به فیس بووک