بهار مردم به پاخاسته مبارک باد Print
در این برنامه می شنوید:

- پیام نوروزی رفیق مهدی سامع، سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
 - سرود "بهاران خجسته باد"
 - غزلی از مولوی با صدای احمد شاملو
 - ترانه-سرود "هفت سین"، کارگاه هنر ایران
 - ترانه "جان عاشق"، مجید درخشانی و گروه ماه بانو
 - ترانه "شیاد"، یک کار گروهی ارسال به فیس بووک