روز کارگر رزمنده و پیروز باد! Print
در این برنامه می شنوید:

شنوندگان گرامی رادیو پیشگام، برنامه ویژه ما به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر را می شنوید. در این برنامه ابتدا مصاحبه ای داریم با رفیق زینت میرهاشمی، سردبیر ماهنامه نبرد خلق و مسوول بخش کارگری آن در باره آخرین تحولات مزدی و اعتراضهای کارورزان.
نوشتاری در باره تاریخچه اول ماه مه و برگزاری آن در ایران از رفیق لیلا جدیدی، بخش بعدی برنامه خواهد بود و سپس گفتگو با آقای یزدان حاج حمزه، کارشناس اقتصادی و از اعضای شورای ملی مقاومت را خواهید شنید که به سووالاتی پیرامون شرایط اقتصادی کشور و حقوق کارگران اختصاص گرفته.
در فواصل برنامه شما را به شنیدن ترانه سرودهای پرولتاریا (شاهین نجفی)، انترناسیونال به زبان آلمانی (
Hans Weder)، باید یکی شویم (فریدون) و انترناسیونال به زبان فارسی (کارگاه هنر ایران) دعوت می کنیم. 

 ارسال به فیس بووک