گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۱۲ آبان Print
سرفصلها:

ـ حلقه محاصره سپاه منفور پاسداران تنگ تر می شود
ـ به خاطر خدا یا برای امنیت رژیم
ـ میزان سرسام آور نقدینگی
ـ جان محمد نظری در خطر است
ـ تجمع بازنشستگان طی ۴ روز متوالی
ـ تجمعهای غارت شدگان
ـ اخبار حرکتهای اعتراضی نیروهای کار

 


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک