فقر در جمهوری اسلامی - معلمان Print
در این برنامه می شنوید: 
1- سخن از معلم است 2- "کلیه های مردم - کارگاه هنر ایران 3- زندگی فرهنگیان از زبان دو معلم 4- هفتصد هزار معلم و زندگی در خط مطلق فقر 5- "باغ بهرنگ" - کارگاه هنر ایران 6- نامه معلمان به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل 7- از شرایط معلمان حق التدریسی 8- شعری از ربابه جوزقی 9- در باره نظام هماهنگ پرداخت حقوق 10- مطالبات معلمان 11- بازخوانی سرکوب معلمان با نام، اتهام، مجازات 12- "سرود آفرینش" - داریوش 13- یک معلم از دادگاه و حکم زندان می گوید 14- داستانی از م. آسمان 15- محرمانه و فوری 16 - "من و تو" - کارگاه هنر ایران  
 
 
 
 

ارسال به فیس بووک