فقر در جمهوری اسلامی - کودکان Print
در این برنامه می شنوید: 
1- اعلام برنامه 2- ما گلهای خندانیم 3- اول کودکان 4- بارون، بارونه 5- کودکان خیابانی 6- کودکان کار 7- نامه ای از یک کودک کار 8- داستانی از زندگی ما 9- گنجشگک اشی مشی - فرهاد 10- کودکان و زنان، قربانیان آزار و تجارت جنسی 11- مجازات اعدام وسیله برای ایجاد وحشت وفرمانبری 12- آسیبهای اجتماعی، پیامد محدودیتهای اقتصادی - فرهنگی 13- جوانان و نوجوانان هدف سرکوب اجتماعی 14- گل یاس - سحر، پروین، فریدون 
 

ارسال به فیس بووک