گفتار هفتگی مهدی سامع - ۱۴ تیر Print
سرفصلها:
- قضاییه رژیم، فاسد ترین اُرگان حکومت
- بساط جاسوسان رژیم در اروپا
- احمدی نژاد در پوست روحانی
- آیا خامنه ای در تدارک بلوا در مکه است؟
- حرکتهای اعتراضی نیروهای کار

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک