گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۱۰ اسفند Print
سرفصلها:

ـ بشار اسد قهرمان در جنایت
ـ نیروگاه بوشهر؛ به نام انرژی به کام بمب اتمی
ـ قهر و آشتی ظریف و صورت مساله اصلی
ـ حرکتهای اعتراضی نیروهای کار

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک