گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۳ اسفند Print
سرفصلها:

ـ جنبش سراسری معلمان
ـ مقاومت دلیرانه مردم منطقه نارمک
ـ حداقل دستمزد و بیانیه مشترک تشکلهای مستقل
ـ سکوت خامنه ای در مورد «CFT» و پالرمو
ـ حرکتهای اعتراضی نیروهای کار

 


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک