گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۱۰ آذر Print
سرفصلها:

ـ‌ محمد نظری اعتصاب غذای خود را از سر گرفت 
ـ هشدارهای گماشته سابق به ارباب ۱۳۹۵
ـ بیلان مالی بنیاد مستضعفان برای سال
ـ به نام زلزله زدگان، به کام سپاه پاسداران
ـ اخبار اعتراضات نیروهای کار

 


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک