گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۲۶ آبان Print
سرفصلها:

ـ همدردی با زلزله زدگان، تسلیت به بازماندگان کشته شدگان
ـ حاکمیت مسئول نتایج فاجعه بار زلزله است
ـ مردم با فریادهای اعتراضی اجازه صحبت به روحانی ندادند
ـ تجمع اعتراضی اهالی خشمگین سرپل ذهاب مقابل فرمانداری
ـ همبستگی و کمک مردم ایران
ـ اعتراف یک کارگزار جکومت به شرایط فاجعه بار
ـ اخبار اعتراضات نیروهای کار

 


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک