گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۱۹ آبان Print
سرفصلها:

ـ جنبش غارت شدگان
ـ اسناد القاعده، شلیک موشک، استعفای سعد حریری
ـ شکاف جنسیتی در ایران
ـ دفاع یک سرکرده سابق سپاه از قاسم سلیمانی
ـ اخبار اعتراضات نیروهای کار

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک