گفتار هفتگی مهدی سامع - ۱۰ دی Print
سرفصلها:

ـ تبریک به مناسبت سال جدید میلادی

ـ آثار قیام ۶ دی با نیرنگ ۹ دی پاک نمی شود

ـ وخامت حال زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا

ـ گورخوابهای شهريار را با کتک از گورها بیرون کردند

ـ قتل عام مردم و طبیعت

ـ گسترش کم سابقه حرکتهای اعتراضی 

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک