گفتار هفتگی مهدی سامع - ۲۶ آذر Print
سرفصلها:
ـ وخامت وضعیت زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا
ـ سرکوب روزانه مردم
ـ خامنه ای تصمیم گیرنده اصلی برجام
ـ ۲۸ حرکت اعتراضی نیروهای کار طی ۵ روز

 

 

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ارسال به فیس بووک