نبرد خلق شنیداری Print

سرمقاله

یاداشت سیاسی

سرنگونی، پادزهر فلاکت و جنگ

نقاط قوت نظام، پاشنه آشیل ولایت خامنه ای

منصور امان

مهدی سامع

برای پایان دادن به تنش کُنونی، برای مُتوقف کردن چرخه جهنمی بُحران و تضمین بازنگشتن آن در شکل و نمایی دیگر، رژیم ج.ا به مثابه نیروی مُحرک و سود برنده از بُحران باید برود.

ما گفته ایم و می گوییم که نظام حاکم بر ایران بر «سرکوب و صدور ترور و ارتجاع» متکی بوده و با این دو، کُنشهای جامعه ایران برای رهایی و آزادی را مهار می کند.


ارسال به فیس بووک