نبرد خلق شنیداری Print

سرمقاله

یاداشت سیاسی

هیولا در تله

فاجعه سیل، آیینه تمام نمای رژیم

منصور امان

مهدی سامع

دولت ایالات مُتحده به طور رسمی سپاه پاسداران را ردیف یک جریان "تروریستی" طبقه بندی کرده است. این یک ضربه جدی نه فقط به این نیروی نظامی و امنیتی و حوزه عمل آن به حساب می آید، بلکه بسا بیشتر از آن، پیکره رژیم ولایت فقیه به تمامی را به لرزه در می آورد.

بررسی سیل اخیر که بیش از ۲۰ استان کشور را دربرگرفت نشان می دهد که حاکمیت مسئول بلارقیب ابعاد ویرانگر و خسرانهای کلان انسانی_ طبیعی ناشی از آن است. چرا؟


ارسال به فیس بووک