نبرد خلق شنیداری Print

سرمقاله

یاداشت سیاسی

آمریکا؛ خُروج از سوریه به کُدام سو

شُعبده «طراحی سوخته»، تدبیر خامنه ای

منصور امان

مهدی سامع

میدان کشمکش سوریه با تصمیم آقای ترامپ، رونقی تازه از آشوب و بُحران می گیرد که در گردوغبار آن بیش از همه نیروهای ارتجاعی، بُنیادگرا و جنگ طلب به تاخت درمی آیند. مُرداب مسمومی که در آن ویروسهایی همچون داعش و حزب الله، جمهوری اسلامی و جبهه النُصره، روسیه و بشار اسد نشو ونما می کنند، جِرم غلیظ تری یافته است.

«طراحی سوخته» یکی از دهها تدبیر «مقام معظم» علیه جریان رو به رشد مارکسیسم و چپ در ایران است. مصباح یزدی در بخشی از حرفهایش به نکته درستی پرداخت و گفت خمینی «به خوبی می ‌دانست که تا شاه بر سر کار باشد، این مشکلات نیز ادامه خواهد داشت. ... از این‌ رو هرچه نیرو داریم باید در حل مشکل اصلی صرف شود.»


ارسال به فیس بووک